Polityka prywatności

  1. DECARDI przestrzega zasad przejrzystości i ostrożnego obchodzenia się z danymi osobowymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO.
  2. Poprzez akceptacje niniejszych Ogólnych Warunków, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez DECARDI jak również RBP o.o., podanych przez jego danych osobowych, które przekazał podczas rejestracji konta Użytkownika lub procesu subskrypcji, bądź też poprzez dostęp do lub korzystanie z funkcjonalności Review Booster Pro.
  3. Dane osobowe otrzymane podczas rejestracji konta Użytkownika lub procesu subskrypcji, bądź też poprzez dostęp do lub korzystanie z funkcjonalności Review Booster Pro, są przetwarzane przez w celu świadczenia funkcjonalności Review Booster Pro, anonimowej analizy i optymalizacji działalności gospodarczej DECARDI lub RBP o.o., w celu marketingu bezpośredniego oraz zrozumienia indywidualnych potrzeb, nawyków i próśb Użytkowników, a także dalszego rozwoju jakości oferowanej funkcjonalności Review Booster Pro.
  4. Dane osobowe gromadzone w wyżej opisany sposób nie są publicznie dostępne, z wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
  5. DECARDI jak również RBP o.o. zwracają szczególną uwagę na ochronę prywatności i danych osobowych Użytkownika, który zawsze może skontaktować się z nimi w przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych i skarg lub potencjalnego naruszenia ochrony prywatności przez DECARDI lub RBP d.o.o. za pośrednictwem e- adres e-mail: info@TabliczkaRBP.pl
  6. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, prawo do zaprzestania wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, prawo do niezależnego podejmowanie decyzji o wykorzystaniu danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do właściwego organu na administratora, jeżeli uzna, że przepisy niniejszego rozporządzenia są naruszane przy przetwarzaniu jego danych osobowych, prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z 17 rozporządzenia oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę w całości lub w części. Użytkownik może wysłać prośbę o wycofanie zgody oraz prośbę o zmianę na adres e-mail: info@TabliczkaRBP.pl. Po otrzymaniu wniosku o wycofanie zgody dane osobowe zawarte we wniosku o wycofanie zgody nie będą przetwarzane z dniem otrzymania wycofania
  8. DECARDI zwraca uwagę, że cofnięcie zgody na wykorzystanie danych osobowych, powoduje dezaktywacje profilu Użytkownika.